Zpět na informační servis

Doprovodné akce ČKAIT na Stavebních veletrzích Brno

20. dubna 2016
Text redakce

Souběžně s konáním Stavebních veletrhů Brno v letošním roce připravila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) doprovodné akce v areálu brněnského výstaviště: představení Stavební knihy 2016 Vodohospodářské stavby; Inženýrský den ČKAIT a ČSSI; seminář na téma BIM; odborné poradenské centrum pro návštěvníky veletrhu k různým oblastem navrhování, provádění a užívání staveb.

První akcí bude slavnostní Ouvertura Mezinárodního stavebního veletrhu, pořádaná společně s BVV, která se bude konat dne 19. 4. 2016 na VUT v Brně. Při této příležitosti dojde k představení tradiční ročenky (devatenáctý ročník) Stavební knihy 2016, letos věnované tématu Vodohospodářské stavby. Jako vždy jsou v první části knihy uvedena nová čísla o výsledcích stavebnictví v roce 2015 zpracovaná Českým statistickým úřadem. Ve druhé části jsou odborným tématem vodohospodářské stavby.

Druhou akcí bude společný Inženýrský den ČKAIT a ČSSI konaný 20. 4. 2016 v pavilonu A na odborné téma Voda - povodně - sucho. Inženýrský den ČKAIT a ČSSI získal záštitu Ministerstva zemědělství České republiky, Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Povodí Moravy. Přednášky jsou rozděleny do dvou bloků. První blok bude věnován klimatickým změnám, ve druhém bude akcentovat téma strategie a technická opatření proti hydrotechnickým extrémům.

Třetí akcí bude odborný seminář na téma BIM - méně chyb v návrhu, koordinaci a realizaci stavebních projektů (BIM = Building Information Modeling - Informační model budovy/stavby), který pořádá ČKAIT ve spolupráci s BVV 21. 4. 2016 v pavilonu P (přednáškový sál P1) od 13 hodin. Seminář vysvětlí principy metodiky BIM, zhodnotí budování národních knihoven BIM v evropských státech, přinese první zkušenosti s používáním BIM v navrhování, provádění a provozování staveb.

Souběžně s těmito akcemi bude ČKAIT po celou dobu konání Stavebních veletrzích Brno poskytovat zdarma informace v rámci Stavebního poradenského centra, a to ve svém stánku 141 v pavilonu P. V rámci tohoto poradenského centra budou po celou dobu konání veletrhu k dispozici odborníci z různých oborů stavebnictví a budou odpovídat na dotazy zájemců.

František Mráz, místopředseda ČKAIT