Zpět na stavby

Do Národního divadla po Vltavě?

19. září 2011
Petr Zázvorka

Podzemí Národního divadla v Praze spojují s nábřežní zdí Vltavy tři tunely, jež jsou starší než vlastní historická budova. V souvislosti s nutnou rekonstrukcí těchto tunelů, které v současnosti slouží k přívodu čerstvého vzduchu a propojují říční vodu s technologiemi chlazení a vytápění v divadle, má dojít ke spojení dvou nejbližších tunelů v jeden profil. Ten by v budoucnu umožnil rovněž kontejnerovou dopravu kulis, jako alternativu kamionové dopravy.

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.

Všechny tři tunely vedou od rubu nábřežní zdi pod komunikací na Masarykově nábřeží do II. suterénu Národního divadla.

Historie tunelů
Tunely byly vyhloubeny ještě před stavbou Zítkovy budovy a mají kamenné klenbové konstrukce o světlosti cca 3 m podporované masivními kamennými opěrami. Původně umožňovaly plynule překonat výškový rozdíl mezi hladinou Vltavy a prostorem za Prozatímním divadlem a sloužily tak pro přepravu materiálu a zboží z říčních nákladních člunů. Rozměry vnitřního profilu tunelů byly zvoleny tak, aby umožňovaly průjezd vozů tažených koňmi. Tunely byly v líci tehdejší nábřežní zdi s náplavkou opatřeny portály a podcházely nábřežní komunikaci i budovu Prozatímního divadla. Postupem času tento dopravní spoj ztratil význam. V roce 1882 byl zadán inženýru Kellingovi z Drážďan projekt na větrání a vytápění Národního divadla. Podle tohoto projektu se na přívod čerstvého vzduchu do divadla využil tunel spojující Ostrovní ulici s řekou. Množství nasávaného vzduchu se již v tunelu regulovalo. Zvlhčený vzduch odtud proudil do I. suterénu, kde jej předehřívaly parní kalorifery. Parním radiálním ventilátorem o výkonu 8 HP se pak pouštěl do prostoru pod parterem, kde se podle potřeby mísil se studeným vzduchem. Odtud mřížkami v podlaze parteru a soustavou ventilačních komínů volně stoupal do prostoru hlediště.
Pravděpodobně při rozšíření komunikace a výstavbě současné nábřežní zdi v letech 1903-1904 byly tunely č. 1 a 2 přestavěny a prodlouženy až k rubu zdi a upraveny pro přepravu vzduchu a vody z Vltavy. Dostavěnou část v tunelech č. 1 a 2 tvoří cihelná klenbová nosná konstrukce světlosti cca 1,5 až 1,8 m.
K prodloužení tunelu č. 3 došlo až v roce 1983 při generální rekonstrukci Národního divadla v souvislosti s nově instalovanou vzduchotechnikou. Prodloužení má železobetonovou konstrukci světlosti cca 2 m. V masivním dříku nábřežní zdi byly osazeny svislé vzduchotechnické šachty, jež jsou na vrcholu (nad úrovní chodníku) opatřeny výrazně členěnými ozdobnými zákryty ze žulových desek.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2011)