Zpět na stavby

Cyklomost Devínská Nová Ves - Schlosshof

26. srpna 2012
Zoltán Agócs

Za rakúsko-uhorskej monarchie spájalo brehy Moravského poľa a Záhoria 24 mostov. V roku 1990, po páde železnej opony, tam nezostal ani jediný. Do súčasnosti bol postavený iba most medzi Moravským Svätým Jánom a Hohenau. V marci 2010 sa zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a Dolného Rakúska spoločne rozhodli postaviť most pre cyklistov a peších medzi Devínskou Novou Vsou a Schlosshofom.

Autor:


Spoluautoři:
Marcel Vanko

Cyklomost je postavený v historickej trase. Výška mosta nad hladinou Moravy umožní v budúcnosti bezpečnú plavbu po rieke. 25. septembra 2011 bol slávnostne položený základný kameň stavby. Pri voľbe tvaru mosta, ktorý spája dva susedné štáty v blízkosti hlavných miest, je ťažké rozhodovať o tom, aký typ mosta sa postaví. Pri návrhu zohrávala dôležitú úlohu aj skutočnosť, že most je budovaný nad inundačným územím v oblasti chránených lužných lesov.

Trasa cyklomosta od koncovej opory smerom k Devínskej Novej Vsi pokračuje na násype a je napojená na komunikáciu na ulici Na mýte. Trasa mosta smerom na Schlosshof pokračuje na už obnovenom klenbovom kamennom moste a na hrádzi.
Oceľová konštrukcia mostného objektu hornej stavby pozostáva z troch častí:

  • trojboký priehradový zavesený trojpoľový trám s osovými vzdialenosťami podpier 30,0 + 120,0 + 30,0 = 180,0 m nad tokom rieky
  • inundačný most nad pevninou (SK) - osová vzdialenosť zvislých podpier je 8 x 30,0 = 240,0 m;
  • inundačný most nad pevninou (A) - osová vzdialenosť podpier je 3 x 30,0 + 15,0 = 105,0 m.

Most má päť dilatačných celkov. Celková dĺžka premostenia je 525,0 m. S ohľadom na šírkové usporiadanie cyklotrasy je voľná šírka na moste konštantná - 4,0 m. Prejazdová šírka (4,0 m) ortotropnej oceľovej mostovky je rovná šírke vozovky. Mostovka má strieškovitý tvar s priečnym sklonom 2 % od pozdĺžnej osi mosta k okrajom.


Pohľad na oceľovú konštrukciu mosta

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2012)