Zpět na stavby

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - SO 252

17. března 2009
Ing. Luděk Ledvina

Přeložka silnice I/7 Chomutov?Křimov je jakousi stálou výstavou současných technologií mostních konstrukcí. Členitý terén, komplikované zakládací podmínky a délka stavby vyburcovaly projektanty k unikátním návrhům.


Výstavba tělesa čtyřproudé komunikace si v náročném horském terénu vyžádala vybudovat mohutnou opěrnou zeď, ohraničující zemní těleso v km 4,038?4,341. Pro její výstavbu byla použita technologie konstrukce z vyztužené zeminy.
Použit byl konstrukční systém Armovia?, zavedený do stavební praxe společností Stavby silnic a železnic, a.s. Opěrná zeď patří svojí délkou 303 m, maximální výškou 14,7 m a plochou líce 3104 m2 mezi největší konstrukce z vyztužené zeminy v České republice. Opěrná zeď byla vytvořena zhutněným zemním násypem s vloženými pruhy výztužné geomříže z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) typu Tensar RE. Svislý líc konstrukce je z velkoplošných betonových panelů. Povrch lícové strany panelů je opatřen designem hrubé omítky, připomínající přírodní skalní povrch dobře zapadající do okolního horského prostředí.

SO 252 ? opěrná zeď 
¤ SO 252 ? opěrná zeď

Do lícových panelů je při jejich výrobě zabetonován zárodek pruhu geomříže. Výztužný pruh geomříže se k zárodku připojuje speciální spojovací lištou. Tření mezi výztuhami a okolní zeminou zajišťuje, že se celý vyztužený zemní blok chová jako homogenní těleso, které funguje jako tížná opěrná zeď.
Pro konstrukci vyztuženého násypu byl s výhodou použit materiál vytěžený z okolních skalních zářezů, na místě drcený v mobilní drtičce. Výstavba probíhala velice rychle a celá zeď byla smontována prakticky patek philippe replica během tří měsíců, přičemž špičková rychlost montáže dosahovala až 120 m2 líce zdi za jednu prodlouženou směnu. Použití technologie Armovia? umožnilo splnit náročný časový harmonogram a navíc využilo i nezanedbatelných ekonomických přínosů které, zejména u vysokých opěrných zdí, konstrukce z vyztužených zemin oproti klasickým řešením přinášejí.

Autor: Ing. Luděk Ledvina, EUROVIA Services, s.r.o.

Příčný řez opěrnou zdí SO 252
¤ Příčný řez opěrnou zdí SO 252