Zpět na materiály, výrobky, technologie

Chcete bezpečnou solární elektrárnu? Pak nepodceňujte elektroinstalaci!

15. května 2023
PR článek

Solární boom ČR neopouští a každým dnem přibývají v českých domácnostech nové a nové fotovoltaické elektrárny (FVE). Poskytovatelé solárních řešení se předhánějí v nabídce panelů a baterií, ale často z konverzace ohledně kvality a bezpečnosti vypadává téma elektroinstalace. Proč je důležité mít ve FVE kvalitní jističe, svodiče nebo rozvaděče? Jaký vliv mají tyto (často) opomíjené komponenty na bezpečnost a spolehlivost FVE, do kterých aktuálně investují tisíce českých domácností?


Často se říká, že štěstí přeje připraveným. Nejinak je tomu u instalace fotovoltaické elektrárny. Pravděpodobnost, že do vašeho rodinného domu uhodí blesk, není příliš vysoká. Ovšem šance, že dojde k přepětí v systému, poruše komponentu nebo zkratu, jsou násobně vyšší. A když se taková nepříjemnost stane, je nezbytné, aby bezpečnostní prvky FVE fungovaly. A uchránily vaši solární investici od výraznějšího poškození či dokonce celou domácnost od požáru. Níže vybíráme komponenty, které jsou z pohledu bezpečnosti zásadní. 

SVODIČ PŘEPĚTÍ

Slouží k ochraně elektrických zařízení a elektrické instalace před účinky krátkodobých přepětí, která se vyskytují v důsledku atmosférických výbojů – blesků. Škody způsobené atmosférickým výbojem mohou být značné, nehledě na přerušení provozu, které si pak vyžádá oprava. „Fotovoltaika je nákladná záležitost a dobře chránit tuto investici považuji za nezbytnost. I proto, že neočekávané přepětí nemusí způsobit jen blesk, ale také porucha střídače nebo panelu. Naše svodiče Ex9UEP zvládají stejnosměrné napětí stringu (řetězce panelů) až 1500 V DC. Tento parametr umožní mít do jednoho stringu sériově zapojeno větší množství fotovoltaických panelů. Jelikož panely mívají standartně napětí kolem 50 V, může tak být použito i 30 panelů na jednom stringu,“ prozrazuje Michal Růžička, produktový manažer společnosti NOARK Electric, která se specializuje na elektroinstalační komponenty po celém světě. 

POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ / JISTIČ

Pokud pojistkou anebo jističem protéká nadměrný elektrický proud, automaticky odpojí chráněný elektrický obvod, čímž chrání fotovoltaický systém před zkratem či přetížením. „Pro ochranu panelů se standartně používají stejnosměrné pojistkové odpojovače s pojistkami uvnitř z toho důvodu, že pojistka je nejspolehlivější ochrana, která v případě přehoření dokonale přeruší obvod. Stejnosměrné jističe se typicky používají pro ochranu bateriových úložišť,“ říká Michal Růžička a doplňuje: „Zkrat na solárních panelech je nejčastější příčinou požáru FV systému. Podle dat Evropské aliance pro požární bezpečnost je 25 až 30 % požárů v Evropě způsobováno elektrickými poruchami. Proto bych problematiku ochrany a prevence rozhodně nepodceňoval.“ 

Instalační jistič Ex9BP_NOARK

ROZVADĚČ

V elektrotechnice je rozvaděč skříň, do které je zavedeno několik kabelů nebo vodičů a ve které jsou elektrické přístroje pro jištění, ovládání a měření elektroinstalace. K jejímu výběru je dobré přistoupit zodpovědně hlavně s ohledem na budoucnost. „Můžete se totiž časem rozhodnout, že svou fotovoltaickou elektrárnu rozšíříte. Nahrává tomu i nová legislativa, která umožňuje od letošního ledna domácnostem provozovat bez licence FVE o výkonu až 50 kW,“ radí Michal Růžička a pokračuje: „Vhodné jsou například naše rozvaděče PHS IP65. Jejich velkou výhodou je, že mají krytí IP65, a hodí se tak i do vlhkého nebo prašného prostředí, například do garáže, do dílny či do sklepa.“ 

RADA NA ZÁVĚR

Není náhoda, že se elektroinstalacím nabídky solárních dodavatelů věnují tak okrajově. Často elektroinstalace v nabídkách ani nerozepisují, nedodávají k nim technické údaje a zahrnou je do jednoho či dvou řádků. Jak si kvalitu všech komponentů jako zákazník dobře ohlídat? „Recept je oslovit více dodavatelů solárních řešení, dbát na výběr instalační firmy. Ideálně se řídit při selekci doporučeními oborových organizací jako je CAFT a neustále se na všechny komponenty a části nabídky doptávat. Zajímat se o kvalitu i značku všech komponentů. A v případě pochybností si projekt FVE nechat zrevidovat nezávislých elektrotechnikem. Taková investice se pohybuje v řádů 3–6 tisíc korun, ovšem v porovnání s pořizovací cenou FVE jde o marginální částku,“ uzavírá Růžička.