Zpět na informační servis

Ceny Patrimonium pro futuro 2020

14. prosince 2020
Text redakce

Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe byly uděleny ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo v roce 2019.

Odborná porota vybírala vítěze z 23 nominovaných ve čtyřech hlavních kategoriích, udělena byla také tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ, ocenění pro osobnost památkové péče i Cena veřejnosti Památky děkují.

Obnova památky/restaurování
V kategorii Obnova památky/restaurování odborná porota ocenila Lázně Luhačovice, a.s., za obnovu lázeňské kolonády s halou Vincentka v Luhačovicích. Současnou podobu areálu vtiskl pozdně funkcionalistický návrh architekta Oskara Pořísky. Porota vyzdvihla komplexní přístup k obnově i prostupování přírody do architektury. Ocenila také respekt k materiálům i kvalitu stavebních a restaurátorských prací.

Objev/nález roku
Vítězem kategorie Objev/nález roku se stala archeologická organizace Archaia Brno za jedinečný archeologický nález pozůstatků hradby z počátku 12. století na zámku v Břeclavi, jenž v podobném rozsahu v českých zemích nemá obdoby. Porota ocenila moderně vedený, řádně zpracovaný a vědecky vyhodnocený archeologický výzkum.

Prezentace hodnot
V kategorii Prezentace hodnot byla cena udělena týmu realizátorů stálé expozice Od kamene k soše v obnoveném Městském muzeu a galerii v Hořicích. Porota vyzdvihla ucelený přístup regionálního muzea k prezentaci hlavního fenoménu dlouhodobě formujícího místo i zdejší komunitu – kamene jako umělecko-řemeslného prvku a jeho zpracování.

Záchrana památky a Památky děkují
Cenu v kategorii Záchrana památky získal Jan Havelka, Petr Pivoňka, Alena Pivoňková a Spolek Dubáci za obnovu Beranova hostince v Trávníčku z 16. století. Ta se stala vítězem i pro veřejnost v on-line hlasování. Cenu s názvem Památky děkují vyhrála s počtem 1 062 hlasů z celkových 3 493 hlasujících. Porota ocenila komplexnost obnovy, do níž byly zahrnuty i často opomíjené dobově standardní povrchové úpravy. Kromě záchrany samotné stavby v tomto případě dochází také k návratu doprovodné funkce hostinců – v podobě centra společenského a kulturního setkávání.

Zvláštní ocenění
Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková v letošním roce udělila také tři mimořádná ocenění.
■ Za komplexní a mimořádně důsledný přístup k obnově Školy architektury obdržela ocenění Akademie výtvarných umění v Praze.
■ Za dlouhodobou péči o záchranu, obnovu, funkční naplnění a prezentaci bylo ocenění uděleno Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších za otevření muzea a naučné stezky nazvané Nádraží Martinice.
■ Třetí mimořádné ocenění obdržel Lenešický okrašlovací spolek za záchranu kostela svatého Šimona a Judy v Lenešicích a za dlouhodobou péči a kultivaci veřejného prostoru v místě svého působiště.

Osobnost památkové péče
Za ovlivnění celé generace současníků v přístupu k památkové péči a vnímání historických objektů i za nezlomnou vůli neustat ani navzdory překážkám se Osobností památkové péče stal archeolog David Merta.

Zdroj:
Národní památkový ústav