Zpět na materiály, výrobky, technologie

Ceny energií nás nutí přemýšlet

Domácnosti mají do budoucna snížit svůj komfort a nastavovat si nižší teplotu uvnitř. Mnoho domácností ve snaze ušetřit dá na taková doporučení a každým stupněm sníží spotřebu cca 6 %. Je to ale dost?


Představa snížení teploty z pohodlných 24 °C na pouhých 20 °C se jeví na papíře velmi snadno. Pocitově jde o vnitřní teplotu nižší o 4 °C a následné šetření energie o cca 24 %.

Krok nultý, krok nezbytný. Zateplování

Pokud zateplíte střechu, ročně ušetříte i 35 % nákladů na vytápění. Tedy nesnížíte vnitřní teplotu ani o jeden stupeň a stejně budete šetřit. Střechou se totiž teplo dere do venkovního prostoru nejvíce. Pokud zvolíte způsob, jak ušetřit za energie, snižováním vnitřní teploty, pak se danému problému vůbec nevyhnete. Místo na zateplený strop, narazí vaše DRAHÉ teplo na studenou ­střechu a v místnosti bude pocitově vyšší chlad, než který budete při nastavené teplotě očekávat. Smysl celého počínání pozbude reálných výsledků a vy si stejně na termostatu teplotu zvýšíte. Podle názorů expertního týmu energetických odborníků je krokem předcházejícím před nastavováním vnitřní nižší teploty komfortu stále a opakovaně krok ZATEPLOVÁNÍ. A prvotně zateplování střechy.

Střecha jde zateplit vždy

Ať se jedná o střechu sedlovou, pultovou či rovnou, vždy existuje prostor pro po­užití vhodného zateplovacího materiálu. Je potřeba ovšem dodat, že i zateplování má určitá pravidla. Záplavu neodborných zateplení najdeme na internetu velice snadno. Jeden příklad za všechny. Střechu si mladý pár nechal zateplit nějakým chemickým postřikem. Přímo na bednění pod plechovou krytinou. Důvod? Funkční půdní prostor. Na otázku, proč se provětrávaná půda, kde nikdo nebydlí, jen je tu uskladněno staré harampádí, zatepluje nad nevytápěným prostorem, odvětil majitel velmi prostě: „Nepřemýšlel jsem o tom!“ Takže poučení z toho plynoucí je, že pokud zateplujeme, zateplujme v takovém místě, které bude pro udržení tepla prospěšné. Čili zateplení půdy je nutné řešit od spodu. Pokud je pod půdou obytný prostor, zateplujme strop. Pokud má, zvláště ve starých domech, půda nějakou obytnou místnost, zateplujme danou obytnou místnost.

Který materiál je dnes trendy

Stejně jako v módě či ve vývoji designu aut zaznamenáváme určité trendy, tak i v oblasti stavebních materiálů můžeme takové trendy najít. Lidé už nechtějí trávit volný čas nebo víkendy prací na stavbě nebo přestavbě svého bydlení. Takový trend tu v současnoti prostě je. Mladí lidé se rádi baví, ať ve společnosti, nebo na internetových portálech. Bydlení na klíč se stává tedy velmi oblíbeným. Proto se nikdo nemůže divit, že trendem posledních let je i zateplování na klíč: vyberu si izolací, zvolím vhodnou tloušťku a zavolám aplikační firmu, nejlépe certifikovanou, ať to má nějakou pořádnou garanční záruku a nechám si dům zafoukat třeba trendovou celulózovou izolací Climatizer Plus. Je z přírodního materiálu. Recyklovaná, což ji dodává navrch moderní punc ekologičnosti, snižování CO2, a tedy i snižování skleníkového efektu. Dokonce je od české firmy.

CIUR se výrobou, prodejem a aplikací foukané izolace Climatizer Plus zabývá již přes 30 let. To svědčí i o jeho pevném postavení na trhu i značnému množství referencí, ale také s tím spojenou praxí při vyřizování reklamací. To, že stále funguje a prosperuje, svědčí o tom, že se k takovým případům staví čelem, uhájil si i svůj recyklovaný přírodní produkt, neskrývá, že se jedná o ekologickou verzi teplené izolace, jejímž základem se stala druhotná surovina. CIUR je lídrem nejen ve výrobě celulózových vláken, ale také držitelem vůbec prvního ekologicky šetrného výrobku, jakým Climatizer Plus rozhodně je.