Zpět na stavby

Bezpečnostní zkoušky požárního větrání tunelů Cholupice a Lochkov

12. prosince 2011
Ing. Jiří Zápařka

Příspěvek pojednává o zkouškách podélného požárního větrání v dálničních tunelech Cholupice a Lochkov, které se uskutečnily v období od května do září 2010. Volně navazuje na článek z květnového čísla ročníku 2009 s názvem Bezpečnost při požáru v tunelu, který se pokoušel o ucelený souhrn této problematiky. Obsah dokumentuje průběh zkoušek požárního větrání před uvedením do provozu dvou dálničních tunelů v jižní části Pražského silničního okruhu. Zároveň rekapituluje poznatky o požárním větrání dálničních tunelů v České republice a jeho zkoušení.


Specifika silničních tunelů při požáru Silniční tunely jsou obecně dvakrát bezpečnější než otevřené komunikace. Existují ovšem scenáře, které v tunelu mohou mít, oproti otevřeném prostoru, katastrofické následky. V tunelech jsou tyto scenáře spojeny hlavně s požárem a způsobem šíření kouře v jeho prvních minutách. Standardní požadavky na stavební a technologické vybavení pro odvod kouře a tepla v tunelu jsou 90-120 minut a tradičně se posuzují podle teplotních křivek. Trvalo nějaký čas, než se do povědomí dostala zásadní důležitost správné funkce požárního větrání v prvních 10-15 minutách od vzniku požáru. Silné podélné proudění v tunelu během požáru často dodává podmínkám pro šíření kouře taková specifika, jaká nejsou v žádné jiné stavbě reálná.

Vizualizace proudění při příčném odvodu pomocí nafty a benzínu - rychlost 1,5-2 m/s.
¤ Vizualizace proudění při příčném odvodu pomocí nafty a benzínu - rychlost 1,5-2 m/s. Tunel Mrázovka; Městský okruh; Praha 2004.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).