Zpět na informační servis

Webináře Beton University 2021 můžete shlédnout ze záznamu a zdarma

8. října 2021
Text redakce

Letošní ročník webinářů Beton University zaujalo přes 1 400 posluchačů. Zájemci o tyto webináře mají možnost do 31.10.2021 zhlédnout jejich záznamy.

Webináře na téma Konstrukce a betony pro jejich zhotovení

1. webinář: Vodonepropustné konstrukce – BÍLÉ VANY
Webinář je zaměřen na vodonepropustné konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. Uvedeny budou také praktické informace související s navrhováním a prováděním staveb.

2. webinář: Konstrukce a ultra-vysokohodnotné betony
Webinář je zaměřen na ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí. Představeny budou rovněž praktické informace související se specifikací betonu a příklady z praxe.

3. webinář: Konstrukce a betony pro zakládání staveb
Webinář je zaměřen na betonové konstrukce a vhodné betony pro speciální zakládání staveb. Budou také prezentovány praktické informace související s navrhováním a prováděním staveb včetně složení betonu v různých podmínkách.

Webináře na téma Architektura v betonu

1. webinář: Pohledové betony
Webinář je zaměřen na použití betonů v současné architektuře. Prezentován bude přístup architekta k použití betonů na příkladech úspěšných realizací z ČR i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s předpisy pro navrhování pohledových betonů. Zařazeny budou také prezentace z realizací staveb včetně praktických informací.

2. webinář: Beton v architektuře
Webinář je zaměřen na pohledové betony a lité podlahy v architektuře. Na příkladech úspěšných realizací bude demonstrována filozofie přístupu architekta. Součástí budou prezentace z praxe zaměřené na nástroje pro navrhování, provádění a diagnostiku staveb.

3. webinář: Provádění pohledových betonových konstrukcí
Webinář je zaměřen na navrhování a provádění architektonicky cenných betonových konstrukcí. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k použití betonu na příkladech úspěšných realizací. Zaměřen bude také na současné možnosti bednící techniky a využití speciálních betonů včetně praktických informací souvisejících s prováděním a ošetřováním pohledových betonových konstrukcí.