Zpět na materiály, výrobky, technologie

Aktivně regulovaná vlhkost v interiéru

Při extrémních případech sucha či vlhka vznikají procesy, které mohou negativně ovlivnit zdraví člověka. Schopnost aktivně udržovat optimální hodnotu vlhkosti v interiéru má produktová řada omítek a povrchových úprav Baumit Klima.


Aby mohla omítka s takovými vlastnostmi vůbec vzniknout, bylo zapotřebí získat informace např. o provozu domácnosti i potřebách rodiny a porovnávat získaná data z hlediska vlastností jednotlivých materiálů v závislosti na čase apod. Společnost Baumit získala tyto jedinečné údaje ve svém výzkumném centru Viva Research Park v rakouském Wopfingu. Rozbor těchto dat generuje klíčové parametry pro optimální kvalitu vzduchu uvnitř místnosti. Například zdravé bydlení znamená interiérovou teplotu v rozmezí 21–23 °C a vlhkost vzduchu v rozmezí 40–60 %. Takovým vnitřním klimatem maximálně eliminujeme případné respirační problémy spojené například s přítomností plísně v místnosti.

Přirozeně a efektivně pomáhá udržovat hodnotu vlhkosti produktová řada Baumit Klima, což je ucelený systém výrobků s vysokou mírou sorpce a desorpce, tedy schopností přijímat a vydávat vlhkost v závislosti na daných podmínkách. Nejedná se pouze o omítkové směsi, ale také o odpovídající povrchové úpravy. Jedná se převážně o produkty na vápenné nebo vápenocementové bázi s hydraulickým pojivem, které jsou svou podstatou schopny vázat vzdušnou vlhkost a v případě potřeby ji opět uvolňovat do prostoru, tedy efektivně regulovat její množství v interiéru. Velmi důležitou vlastností je také odolnost systému proti plísním. Pro optimální „dýchací“ funkci těchto omítek je třeba zachovat tloušťku nanášené vrstvy v rozpětí 15–25 mm, spíše se doporučuje držet se blíže zmíněné spodní hranice uvedeného rozpětí.

Výrobky řady Baumit Klima

Vápenná omítka Baumit KlimaWhite má po úplném vyschnutí přírodně bílý odstín a umožnuje vynechat finální nátěr. Je určena ke strojnímu zpracování stejně jako Baumit KlimaMPI. V tomto případě se však jedná o vápenocementovou omítku o zrnitosti 0,6 mm. Na stavbu lze dodávat větší množství této omítkové směsi za použití mobilního sila. Baumit KlimaUni reprezentuje přírodně bílé jednovrstvé vápenocementové omítky. Je určena pro soukromé stavebníky, především pro použití v interiérech. Společným jmenovatelem všech produktů Baumit Klima je vysoká paropropustnost a také jejich lehčená struktura přinášející vedle snadné zpracovatelnosti i vyšší vydatnost, jinými slovy ekonomickou úsporu pro investory. Zcela samostatnou kapitolou je jednovrstvá přírodně bílá čistě vápenná omítka Baumit Klima RK 39 pro exteriér a interiér, nabízející ideální řešení pro fasády historických budov a objektů v památkové péči.

Řada Baumit Klima nabízí také dvě suché omítkové směsi pro klasickou skladbu jádro-štuk v interiéru. Baumit KlimaPerla je přírodně bílá, strojově i ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi určená jako vrchní vrstva vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Vhodně ji lze použít také jako tenkovrstvou omítku na beton nebo sádrokartonové desky. Její alternativou je omítka Baumit KlimaFino, se kterou lze vytvořit dokonale hladké povrchy mimo jiné na betonovém či sádrokartonovém podkladu. Doporučujeme používat i v případě povrchových úprav materiály navazující svými vlastnostmi na produkty Baumit Klima. Vhodná je vysoce paropropustná a ekologicky šetrná silikátová barva pro interiéry se zvýšenou kryvostí pod názvem Baumit KlimaColor. Lze ji aplikovat klasickým použitím speciálního válečku, nebo strojní metodou airless. Tento interiérový nátěr, který se nanáší bez penetrace, lze probarvit pomocí odstínů ze vzorníku Baumit Life.

Oceněno certifikátem Natureplus

Produktová řada Baumit Klima vstoupila na český trh v roce 2014. Od té doby pokročil vývoj materiálů mílovými kroky vpřed. Díky již zmíněnému vývojovému centru Viva Reseach Park byla v roce 2020 představena produktová řada Baumit Ionit, která dále rozšiřuje možnosti v oblasti zdravého bydlení. Základním principem fungování tří produktů pro interiéry – minerální suché stěrky Baumit IonitFino, pastovité stěrky Baumit IonitFinish pro okamžité použití a konečně minerální interiérové barvy Baumit IonitColor – je aktivní tvorba zdraví prospěšných záporných vzdušných iontů v interiéru. To je také vysvětlení, proč právě výrobky s označením Ionit vhodně doplňují produktovou řadu Baumit Klima. Tyto výrobky se pyšní mezinárodní odbornou certifikací Natureplus. 

TEXT: Ing. Václav Nevšímal
GRAFICKÉ PODKLADY: Baumit, spol. s r.o.