Ing. arch. Jakub Žiška

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, autorizovaný architekt. Založil a vede ATELIER Žiška, s.r.o. Je autorem a hlavním projektantem pestré škály staveb včetně velkých rezidenčních souborů, občanských i výrobních staveb a veřejných prostranství. Zaměřuje se na komplexní řešení projektů.


Nejnovější články autora