Ing. Radek Zigler, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra konstrukcí pozemních staveb. Zaměřuje se zejména na nové progresivní konstrukční systémy, konstrukčně-statickou analýzu objektů, experimentální a teoretickou analýzu stavebních materiálů i konstrukcí a jejich numerické modelování. Dále se zaměřuje na obnovu historických a památkově chráněných objektů a zesilování zděných konstrukcí.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 18:47
Tracy is unable to log error.