Ing. Radek Zigler, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra konstrukcí pozemních staveb. Zaměřuje se zejména na nové progresivní konstrukční systémy, konstrukčně-statickou analýzu objektů, experimentální a teoretickou analýzu stavebních materiálů i konstrukcí a jejich numerické modelování. Dále se zaměřuje na obnovu historických a památkově chráněných objektů a zesilování zděných konstrukcí.


Nejnovější články autora