prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c.

Zabývá se konstrukčně statickou problematikou progresivních stavebních, zejména prefabrikovaných systémů pozemních staveb, rekonstrukcí panelových budov, sanací a rekonstrukcí nosných zděných konstrukcí historických staveb kompozity na bázi FRP. Je řešitelem dvou výzkumných projektů zaměřených na uvedenou problematiku.


Nejnovější články autora