prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Zabývá se čištěním odpadních vod a jejich opětovným využíváním. Je vedoucím odborné skupiny Asociace pro vodu ČR (CzWA) pro čištění a recyklaci městských odpadních vod. Působí v Mezinárodní asociaci pro vodu (IWA). Od roku 1997 reprezentuje ČR i v Evropské asociaci pro vodu (EWA), jejímž prezidentem byl v letech 2005–2007. Působí v Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT v Praze.


Nejnovější články autora