Ing. Jan Vrbata, Ph.D.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby, zaměření geotechnika. Na pozici stavbyvedoucího ve firmě Metrostav a.s. získal zkušenosti s ražbou tunelů technologiemi Drill and Blast, NRTM a TBM i s realizací hloubených podzemních staveb. V Norsku se podílel na výstavbě tunelů pod mořským dnem a v ledovcové moréně. V současné době pracuje jako vedoucí skupiny tunelů na generálním ředitelství Správy železnic.


Nejnovější články autora