Ing. Zbyšek Vozarik

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2001 pracuje ve firmě Metrostav a.s., kde se podílel na přípravě a realizaci dopravních staveb jako stavbyvedoucí a hlavní stavbyvedoucí. V současné době zastává pozici hlavního koordinátora na stavbě Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., II. část.


Nejnovější články autora