Dr. Ing. Petr Vítek

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby, a postgraduálního studia zaměřeného na beton. V praxi se zabýval projektováním a poté realizací staveb. Nyní se zaměřuje na vývoj technologií výstavby mostů. Rovněž se věnuje vědeckovýzkumné činnosti a efektivní aplikaci moderních stavebních materiálů. Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce.


Nejnovější články autora