Ing. Jakub Uxa

Vystudoval obor Podnikání a řízení ve stavebnictví na FS ČVUT v Praze. Působí ve firmě Metrostav a.s. Podílel se na projektech obytný soubor Slunečný vršek, objekty A, B, E, F, SKY Bar, nástavba hotelu Hilton a Prague Marine. Ve funkci stavbyvedoucího zajišťoval projekt admin. centra ČEZ AB MICHLE II a III, Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí a obyt. souboru Slunečný vršek, objekty J, K, L, M a N. Jako vedoucí projektu byl zodpovědný za výstavbu nové radnice pro Prahu 7 a bytů Na Vackově, 10. etapa. Člen ČKAIT.


Nejnovější články autora