Arch. Dipl.-Ing. Patricie Taftová

Maturovala na Gymnáziu v Uherském Hradišti. Vystudovala architekturu na VUT v Brně a Technické univerzitě Vídeň. V letech 1998–2008 byla zaměstnána ve vídeňských architektonických kancelářích Bauer a Georg W. Reinberg. Od roku 2008 má vlastní arch. kancelář a je spolumajitelkou firmy Arch+More ZT GmbH.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 16. 6. 2024 17:29
Tracy is unable to log error.