Ing. Václav Soukup

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze (1975–1980). Od roku 1980 pracuje v Metrostavu postupně na pozicích stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí, výrobní náměstek a dvanáct let jako ředitel divize 5 (tunelové stavby). Od roku 2013 až do současnosti působí jako ředitel útvaru zahraničního podnikání Skupiny Metrostav. Od roku 2015 je i předsedou představenstva turecké firmy Metrostav Ankara Inşaat (kde má Metrostav 51% podíl). Je členem předsednictva České tunelářské asociace CzTA.


Nejnovější články autora