Ing. Václav Soukup

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze (1975–1980). Od roku 1980 pracuje v Metrostavu postupně na pozicích stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí, výrobní náměstek a dvanáct let jako ředitel divize 5 (tunelové stavby). Od roku 2013 až do současnosti působí jako ředitel útvaru zahraničního podnikání Skupiny Metrostav. Od roku 2015 je i předsedou představenstva turecké firmy Metrostav Ankara Inşaat (kde má Metrostav 51% podíl). Je členem předsednictva České tunelářské asociace CzTA.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 21:50
Tracy is unable to log error.