Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze v letech 1993 až 1998, kde v roce 2002 získal doktorát. V letech 1996 až 1999 působil jako systémový specialista ve firmě České dráhy, s.o. V letech 1998 až 2010 byl zaměstnán ve firmě SUDOP PRAHA a.s. Od roku 2010 je ředitelem odboru strategie Ministerstva dopravy.


Nejnovější články autora