Ing. Tibor Schlosser, CSc.

Vedúci katedry dopravných stavieb na Stavebnej fakulte STU Bratislava. Ako hlavný dopravný inžinier Bratislavy (2012 –2015) bol zodpovedný za realizáciu novej električkovej trate do Petržalky s rekonštrukciou Starého mosta. Pracoval ako technický riaditeľ v zahraničí (2009–2011) na projektoch dopravných systémov ITS. Je autorizovaným inžinierom SKSI a zástupca v IFME ako aj členom ÚNMS SR v TK 07 – Pozemné komunikácie.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 13. 6. 2024 00:54
Tracy is unable to log error.