Ing. Stanislaw Rybczyński

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Od roku 2013 pracoval ve firmě Metrostav a.s., od roku 2017 jako stavbyvedoucí. Vedl např. projekty rekonstrukce areálové kanalizace IKEM, PVS rekonstrukce kanalizace, IV. etapa, ul. Českobrodská, Praha 9, či BVS rekonstrukce kanalizace ulice Koliště, Brno. Člen ČKAIT, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.


Nejnovější články autora