Václav Růžička

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební – obor dopravní stavby ve Vysokém Mýtě a od roku 1995 se věnuje výstavbě a rekonstrukcím vodních děl v ČR. Aktivně se účastnil dvacetiletého programu obnovy plavebních komor na Labi, výstavby přístavišť na vodních cestách, oprav přehrad, jezů atd. V roce 2010 převzal vedení firmy LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o


Nejnovější články autora