Ing. Karolína Řeháčková

Vystudovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby a architektura. Po několika letech projektové praxe a působení v on-line magazínu o architektuře EARCH.CZ zakotvila ve společnosti KONSIT a.s., zabývající se realizacemi bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb, včetně liniových podzemních staveb a speciálních technologií. Doménou společnosti jsou rekonstrukce zahrnující i obnovu památkově chráněných objektů.