Ing. Richard Rakouš

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru konstrukce a dopravní stavby. Po ukončení studia pracoval ve firmě AGA – Letiště, s.r.o., jako projektant dopravních staveb. Od roku 2002 je zaměstnán ve firmě Metrostav a.s. Působil na pozicích přípravář, stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí a od roku 2019 je ředitelem výstavby dopravních staveb Čechy východ. Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby.


Nejnovější články autora