prof. Ing. Václav Rojík, DrSc.

Řádným profesorem teorie konstrukcí budov byl jmenován v roce 1967. V posledních letech se zabývá vynálezeckou činností a spolupracuje přitom s kolegy ze stavebních fakult a výzkumu v oblasti statiky a stavební fyziky. Pečuje o rozvoj metod kvantitativní analýzy v teorii  konstrukcí  budov. Je  autorizovaným   inženýrem ČKAIT, autorizovaným inspektorem a soudním znalcem.


Nejnovější články autora