prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Přednáší na Fakultě stavební ČVUT. Zabývá se optimalizací a multikriteriálním hodnocením budov s minimalizovanými environmentálními dopady, optimalizací betonových konstrukcí a využitím recyklovaných materiálů


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 23. 5. 2024 15:10
Tracy is unable to log error.