prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Přednáší na Fakultě stavební ČVUT. Zabývá se optimalizací a multikriteriálním hodnocením budov s minimalizovanými environmentálními dopady, optimalizací betonových konstrukcí a využitím recyklovaných materiálů


Nejnovější články autora