Ing. Jan Procházka

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru mosty a inženýrské konstrukce. Má více než čtyřicetiletou praxi v projektování mostů. Od ukončení studia do roku 2000 pracoval v Pragoprojektu. Se třemi společníky založil firmu PONTIKA s.r.o., jejímž je jednatelem. Je držitelem ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře a stavitelství.


Nejnovější články autora