Ing. Petr Podlipský

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Projektantem je od roku 1983, kdy působil v s.p. Západočeské uhelné doly, kde zpracovával řadu projektů průmyslových, inženýrských a občanských staveb, vč. podpovrchových. Od roku 1992 má vlastní projektovou kancelář. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Rekonstrukce Městské dvorany je již jeho sedmou rekonstrukcí památkově chráněné stavby v Lokti.


Nejnovější články autora