Ing. arch. Pavel Šlejhar

Absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Je členem České komory architektů a přes 26 let se věnuje projektování staveb. Pracoval postupně ve firmách AGN, s.r.o., Spojprojekt Praha, a.s., a Projekční kancelář Bartošek a Vavřík. Od roku 2006 až dosud působí jako architekt ve firmě INTAR a.s.


Nejnovější články autora