Ing. arch. Pavel Šlejhar

Absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Je členem České komory architektů a přes 26 let se věnuje projektování staveb. Pracoval postupně ve firmách AGN, s.r.o., Spojprojekt Praha, a.s., a Projekční kancelář Bartošek a Vavřík. Od roku 2006 až dosud působí jako architekt ve firmě INTAR a.s.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 15:15
Tracy is unable to log error.