Ing. Martin Pavel

Absolvoval v roce 2008 Fakultu stavební ČVUT  v  Praze,  obor vodní stavby a vodní hospodářství, od roku 2006 pracuje ve firmě Sweco Hydroprojekt a.s., kde v současné době zastává pozici specialisty na koncepční práce a plánování ve vodním hospodářství.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:08
Tracy is unable to log error.