Ing. Martin Pavel

Absolvoval v roce 2008 Fakultu stavební ČVUT  v  Praze,  obor vodní stavby a vodní hospodářství, od roku 2006 pracuje ve firmě Sweco Hydroprojekt a.s., kde v současné době zastává pozici specialisty na koncepční práce a plánování ve vodním hospodářství.


Nejnovější články autora