Ing. Josef Novák, CSc.

V letech 1973–1994 působil jako vědecký pracovník Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techniky Praha. Od roku 1994 je jednatelem firmy Akustika Praha s.r.o. V letech 2001–2005 byl předsedou České akustické společnosti a od roku 1995 je předsedou Technické normalizační komise č. 8 Akustika.


Nejnovější články autora