Ing. Miloš Morávek

Absolvoval FSv ČVUT v Praze, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby. Od roku 1968 vedoucí projektant ocelových konstrukcí Stavoprojektu Hradec Králové. Autor návrhu zastřešení tribun sportovního stadionu, konstrukci zastřešení a opláštění zimního stadionu a osvětlovacích stožárů fotbalového stadionu v Hradci Králové. Od roku 1991 soukromý projektant ocelových konstrukcí. Působil také jako soudní znalec.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 11:44
Tracy is unable to log error.