prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr.h.c.

Absolvent Stavební fakulty ČVUT, obor konstrukčnědopravní, projektant SÚDOP, asistent, posléze docent Vysoké školy dopravní v Praze a Žilině, Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, Technický a zkušební ústav stavební v Praze, ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, od roku 1998 až dosud působí tamtéž.


Nejnovější články autora