Ing. Petr Míčka

Vystudoval Fakultu  stavební  ČVUT v Praze, obor inženýrství životního prostředí; AI pro pozemní stavby. Pracuje na pozici vedoucího projektového týmu divize 6 Metrostav a.s., působil ve firmách Subterra a.s. a GEOSAN GROUP a.s. jako hlavní stavbyvedoucí a vedoucí projektu.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:05
Tracy is unable to log error.