Ing. Vladimír Mazura

Absolvent VŠST v Liberci. Pracoval postupně jako technolog, oborový inženýr a vedoucí vývoje v ZVU Hradec Králové, jako obchodní zástupce u firmy Alfa Laval a ve VPS Hradec Králové. Působil také jako vedoucí obchodního oddělení a krizový manažer v ZVU POTEZ. Je členem výboru OK ČKAIT, krajským manažerem SPS pro Pardubický kraj a Královéhradecký kraj, členem výboru ARID Hradec Králové a výboru ČSS Hradec Králové. Autorizován pro obor technologická zařízení staveb.


Nejnovější články autora