Ing. Tibor Mátis

Absolvent Fakulty stavebnej VUT v Brne, autorizovaný stavebný inžinier v oboru konštrukcie pozemných stavieb. V súčasnej dobe spolupracuje s architektonickou kanceláriou GFI a.s. na pozícii projektový manažér/hlavný inžinier projektu Eurovea 2.


Nejnovější články autora