Ing. arch. Antonín Mašek

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství. Od roku 2012 pracuje ve společnosti Metrostav a.s. jako vedoucí projektu divize 6. Je autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby.


Nejnovější články autora