Ing. Martin Vavřička

Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, katedru hydrotechniky. Od roku 2002 je zaměstnancem Ředitelství vodních cest ČR, kde se věnuje rozvoji vnitrozemské plavby, mezi lety 2011 až 2015 na pozici vedoucího oddělení přípravy, nyní pověřen dokončením procesu EIA záměru Plavební stupeň Děčín a zavedení informačního systému řízení projektů.