Ing. Martin Vavřička

Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, katedru hydrotechniky. Od roku 2002 je zaměstnancem Ředitelství vodních cest ČR, kde se věnuje rozvoji vnitrozemské plavby, mezi lety 2011 až 2015 na pozici vedoucího oddělení přípravy, nyní pověřen dokončením procesu EIA záměru Plavební stupeň Děčín a zavedení informačního systému řízení projektů.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 10:05
Tracy is unable to log error.