Ing. Matěj Krupa, IWE

Absolvent FSv ČVUT. Od roku 2009 působí ve společnosti Metrostav a.s., kde zajišťuje realizaci ocelových konstrukcí a spolupracoval např. na projektech Trojský most, Trimaran – kongresové centrum, Residence Sacre Coeur II, železniční mosty, elektrárna Prunéřov apod.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 16. 6. 2024 18:09
Tracy is unable to log error.