Ing. Jan Krákora

Vystudoval obor příprava, realizace a provoz staveb na ČVUT v Praze. Od roku 2018 je ve firmě Metrostav a.s. (technik-student, po absolutoriu technik pro technické obory), od roku 2019 stavbyvedoucí. Podílel se na projektech Rekonstrukce kuchyňského bloku pro AČR ve Staré Boleslavi, výstavby bytových domů F a G River Park Modřany a AFI Home Kolbenova – objekty D a E. Pracuje na realizaci bytového komplexu Kolben Park, objekt C.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 22:50
Tracy is unable to log error.