Ing. Jan Krákora

Vystudoval obor příprava, realizace a provoz staveb na ČVUT v Praze. Od roku 2018 je ve firmě Metrostav a.s. (technik-student, po absolutoriu technik pro technické obory), od roku 2019 stavbyvedoucí. Podílel se na projektech Rekonstrukce kuchyňského bloku pro AČR ve Staré Boleslavi, výstavby bytových domů F a G River Park Modřany a AFI Home Kolbenova – objekty D a E. Pracuje na realizaci bytového komplexu Kolben Park, objekt C.


Nejnovější články autora