Ing. Jan Krajdl

Vystudoval obor inženýrství životního prostředí na ČVUT v ­Praze. Při studiu asistent stavbyvedoucího ve firmě Metrostav a.s. Po abso­lutoriu stavbyvedoucí, od roku 2010 vedoucí projektu. Vedl kromě řady zakázek i projekt nájemních domů AFI Home Kolbenova D + E, který v lednu 2023 dokončil. Nyní pracuje na navazující výstavbě nájemních domů AFI Home Kolbenova F + G a na bytovém projektu Kolben park, objekt C. Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 22. 5. 2024 04:02
Tracy is unable to log error.