Ing. Petr Kráčmar

Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby se zaměřením na technická zařízení budov. V roce 2007 nastoupil do společnosti Gemo Olomouc spol. s r.o., která se v průběhu let přejmenovala na Gemo a.s. V této fi rmě prošel pozicemi technik TZB, stavbyvedoucí, od roku 2014 pak hlavní stavbyvedoucí a následně od roku 2016 na pozici manažer projektu. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.