Ing. Daniel Koryčan

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor budovy a prostředí. Po ukončení studia působil jako projektant pozemních staveb se zaměřením především na rodinné a bytové domy. Od roku 2022 působí v TZÚS Praha, s.p., jako vedoucí posuzovatel v oblasti tepelné techniky, a také jako auditor certifi kačního orgánu Národní platformy SBToolCZ.