Ing. Radim Kohoutek

Vystudoval obor ekotechnika na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pracoval ve společnosti Siemens jako vedoucí projektů zajišťujících úspory energie a v letech 2007 až 2015 z pozice ředitele útvaru energetických služeb divize Building Technologies koordinoval činnosti související s realizací těchto projektů v ČR a SR, z nichž mnoho bylo řešeno metodou Energy Performance Contracting (EPC). Od srpna 2017 je ředitelem a jednatelem společnosti DS Energy Consulting s.r.o. a současně od roku 2019 vykonává i funkci výkonného ředitele Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR.


Nejnovější články autora