Ing. Martin Koch

Po dokončení studia pozemního stavebnictví na ČVUT v Praze v roce 1993 nastoupil do firmy Metrostav a.s. na pozici asistenta stavbyvedoucího projektu výstavby stanice metra Stodůlky. Jako stavbyvedoucí se podílel na rekonstrukci Masarykovy koleje, bytových domů Bydlení Cibulka, blok C a B, Villa Park Strahov atd. Jako hlavní stavbyvedoucí řídil např. projekt rekonstrukce Myšák Gallery či výstavbu nemocnice Kladno. Člen ČKAIT, autorizace v oboru pozemní stavby.