Ing. Jan Klečka

Vystudoval v roce 2004 obor pozemních stavby a konstrukce se zaměřením na stavební fyziku na FSv ČVUT v Praze. Od roku 2007 působí ve firmě Metrostav a.s. na úseku výrobně-technického ředitele a zabývá se kontrolou projektové dokumentace. Člen Technické komise ČKAIT, konzultant Ministerstva pro místní rozvoj připravované vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a zkoušení a diagnostika.