Ing. Pavel Kalouš

Během studia Fakulty stavební ČVUT v Praze nastoupil v roce 2010 do firmy Metrostav a.s. na pozici asistenta stavbyvedoucího projektu výstavby metra V.A. Jako stavbyvedoucí se podílel na výstavbě řady dalších staveb. V současné době je vedoucím projektu Rekonstrukce obchodního domu Máj fy Metrostav a.s., Divize 8.


Nejnovější články autora