Ing. Pavel Kalouš

Během studia Fakulty stavební ČVUT v Praze nastoupil v roce 2010 do firmy Metrostav a.s. na pozici asistenta stavbyvedoucího projektu výstavby metra V.A. Jako stavbyvedoucí se podílel na výstavbě řady dalších staveb. V současné době je vedoucím projektu Rekonstrukce obchodního domu Máj fy Metrostav a.s., Divize 8.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 16:25
Tracy is unable to log error.