Ing. Filip Kalina

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor příprava a realizace staveb Od roku 2015 je zaměstnancem firmy Metrostav a.s. V pozici specialisty BIM se podílel na přípravě a realizaci projektů bytové výstavby, administrativních objektů, hal a infrastruktury. Od roku 2018 se také aktivně účastní přípravy technických standardů pro zavedení BIM a digitalizace v EU v rámci CEN TC 442 – WG04 (ČAS PS 06).


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 12:06
Tracy is unable to log error.